Aicinām skolotājus pieteikties augsta līmeņa programmēšanas apmācībām!

IT izglītības fonds Start(IT) aicina skolotājus līdz 5.augustam pieteikties bezmaksas programmēšanas augstākā līmeņa mācībām.

Programmēšanas skolotāju augstākā līmeņa mācības, kuru pirmais posms ilgs no 26. līdz 29.augustam, ir paredzētas pedagogiem ar priekšzināšanām programmēšanā un tiem, kas potenciāli varētu pasniegt augstākā līmeņa progammēšanu vidusskolas vecuma skolēniem. Gadu ilgajās apmācībās, kas sāksies ar trīs dienu intensīvajiem kursiem 26.augusta vakarā, skolotāji apskatīs dažādus projektu versiju rīkus un metodes, neizceļot vienu programmēšanas valodu, bet vairāk izprotot programmēšanas lomu dažādos digitālos servisos un produktos, lai vēlāk izvēlētos piemērotāko programmēšanas valodu. Mācībās lielāks akcents tiks veltīts apmācību procesam, lai skolotājiem būtu vieglāk un saprotamāk pasniegt programmēšanu skolēniem, apskatot dažādas pieejas. Apmācības turpināsies oktobrī, janvārī un martā, un pēc tām pedagogi iegūs zināšanas apliecinošus sertifikātus. 

Pirmajā gadā tiek plānots uzņemt apmēram 30 skolotājus, bet apmācības plānots turpināt arī nākamajos gados, lai veidotu spēcīgu progammēšanas skolotāju kopienu. Reģistrācija atvērta līdz 5.augustam: ŠEIT. Apmācības ir bezmaksas. Lai garantētu sadarbību gada garumā, pirms apmācībām ir jāslēdz sadarbības līgums starp skolu un fondu.

Nosacījums dalībniekiem: Skolai ir jāsedz ceļa un pusdienu izdevumi + skolotajam ir jābūt līdzi savam portatīvajam datoram. Skolai jāslēdz sadarbības līgums ar “IT Izglītības fondu”. 
Organizētāji nodrošinās: Apmācību lektorus un mentorus, apmācību telpas, nakšņošanas iespējas, nepieciešamās progammatūras mācību procesam.

02.07.2019 - 05.08.2019 Pieteikšanās
05.-15.08.2019 Atlasīti un informēti ap 30 uzņemtie dalībnieki. Tiek izsūtīti sagatavošanās materiāli
26.08.2019 IT skolotāju konference, pēc kuras 30 dalībnieki tiekas, lai iepazītos un pārbaudītu vai visos datoros darbojas nepieciešamās progammas
26.-29.08.2019 Pirmā mācību sesija
24.-25.10.2019 Otrā mācību sesija
03.01.2020 Trešā mācību sesija
19.-20.03.2020 Ceturtā noslēdzošā mācību sesija - sertifikātu piešķiršana


Atpakaļ