Java un Android kurss. Apgūsti programmēšanu kursi.startit.lv!

Ance Kancere, Evija Celma

Start(IT) papildus datorikas mācību materiāliem piedāvā arī dažādus video kursus, uzdevumus un zināšanu pārbaudes testus par tādām tēmām kā programmēšana, 3D modelēšana un printēšana, robotika, mobilo lietotņu izveide u.c.

Pavisam nesen Start(IT) kursi ir papildināti ar video kursu par programmēšanas valodu Java un Android lietotņu izstrādi. Kurss ir veidots no jau zināmām video lekcijām, kas tika filmētas pirms pāris gadiem, un no jaunām video lekcijām, palīgmateriāliem, uzdevumiem. Tā teikt, esam iedevuši “jaunu elpu” vērtīgam mācību materiālam.

Šajā kursā soli pa solim ir iespējams apgūt pamatus programmēšanas valodā Java un iemācīties, kā konkrēto programmēšanas valodu pielietot dažādu Android mobilo lietotņu izstrādē. Visa teorētiskā informācija, pasniegta kursa laikā, tiek uzreiz pielietota praktiski gan veidojot vienkāršas Java programmas izstrādes vidē Eclipse, gan arī Android mobilās lietotnes Android Studio vidē. Rezultātā tiek izveidotas vairākas Android spēles, kuras arī pēc kursa pabeigšanas ir iespējams pilnveidot un modificēt, radot arvien jaunus projektus un risinājumus.

Kursa laikā klausītāji iegūs zināšanas par algoritmiem, to izveides pamatprincipiem un nozīmi tehnoloģiju un citās nozarēs. Tiks apgūti programmēšanas valodas Java pamati, tajā skaitā tādi jēdzieni un koncepti kā mainīgie, sazarojumi, nosacījumi, Random, cikls ar sākuma un beigu skaitītāju, simbolu virknes, darbs ar teksta datnēm, datu formatēšana, ievade un izvade, masīvi, rekursija un rekurence. Tāpat kursa klausītāji iegūs pamata zināšanas par to, kas ir objektorientētā programmēšana, funkcijas, procedūras, metodes, kārtošana un meklēšana u.c.

Kurss ir veidots tā, lai to mācību procesā varētu pielietot gan skolotāji un skolēni, gan arī tas ir pieejams ikvienam interesentam, kurš vēlas iepazīt programmēšanas konceptus un patstāvīgi spert pirmos soļus programmēšanā, izmantojot Java programmēšanas valodu.

Ņemot vērā to, ka mēs katrs mācāmies dažādi un informāciju vislabāk uztveram dažādos veidos, Start(IT) “Java un Android kurss” nodarbības sastāv no vairākiem elementiem – video lekcijām, rakstiskiem nodarbību materiāliem, uzdevumiem, testiem un praktiskajiem darbiem, līdz ar to rosinot kursa studentus atrast sev piemērotāko mācīšanās modeli, organizēt savu mācīšanos patstāvīgi, kā arī domāt radoši.

Java un Android kursu ir izstrādājuši IT jomas profesionāļi un pasniedzēji: Maksims Jegorovs, Aija Lūse, Ojārs Krūmiņš, Oskars Lūsis, Andrejs Oliņš, Valdis Prodnieks, Rolands Krumbergs


Atpakaļ