Skola2030 vadība par IT Izglītības fonda atbalstu pilnveidotā mācību satura un pieejas īstenošanā

Zane Oliņa

Skola2030 mācību satura ieviešanas vadītāja

Pateicamies IT Izglītības fondam par atbalstu pilnveidotā mācību satura un pieejas īstenošanā.

IT Izglītības fonds sniedzis nozīmīgu atbalstu mācību līdzekļu izstrādē tehnoloģiju mācību jomā. 2020. gadā projekta Start Design ietvaros veidotie materiāli ir nozīmīgs atbalsts izglītības iestādēm tehnoloģiju mācību jomas satura ieviešanā. Start Design materiāli ir daudzveidīgi un nosedz plašu tematu loku. Tie ir svarīgs atbalsts dizaina domāšanas pamatu apguvē, lasot par dizaina procesa soļiem un tos pavadošajām metodēm. Jeļenas Solovjovas veidotais materiāls ir profesionāls un izsmeļošs, papildināts arī ar video materiāliem. Video skatījumi vēsta par to, ka materiāls tiek izmantots ikdienā klasē un individuāli ar vairāk kā 4300 skatījumiem gada laikā.

Četras digitālās brīvpiekļuves grāmatas apraksta četras dizaina jomas: no interjera un vides līdz digitālam produktu dizainam. Grāmatās var atrast gan dizaina procesa izklāstu atbilstošu katrai jomai, gan gadījuma izpētes piemērus, kas palīdz skolotājiem vizualizēt un ieinteresēt skolēnus dizaina nozares darbā. Katra grāmata ir papildināta ar piemēriem par dizaina nozarē iesaistīto speciālistu darbu, paskaidrojot viņu uzdevumus produktu risinājumu meklēšanā. Ar nepacietību gaidām, kad profesionālo dizaineru un mācībspēku sagatavotajam materiālam pievienosies vēl divas grāmatas, kas tematiski atbilst Skola2030 veidotajam mācību saturam – produktu un sociāli iekļaujošam dizainam.

Turpinām sadarbību ar Start Design kopīga materiāla izveidošanā, iekļaujot terminus no publicētajiem terminiem Skola2030 mācību līdzekļos un Start Design materiālos. Vēlamies turpināt sadarbību ar IT Izglītības fondu, aicinot ievietot tīmekļsaites uz Start Design materiāliem Skola2030 materiālu resursu krātuvē https://mape.skola2030.lv/.

Lielu ieguldījumu skolotāju sagatavošanā ir devuši Start Design kursi pedagogiem klātienē 2020.gadā un attālināti 2021.gadā, iesaistot primāri vidējās izglītības pakāpes skolotājiem. Tajos ir nodotas zināšanas, radīta izpratne un apgūtas prasmes, kas saistītas ar dizaina procesa metodoloģiju. Šīs mācības skolotājiem un materiāli nodrošinājuši savlaicīgu un kvalitatīvu atbalstu Dizaina un thenoloģiju I pamatkursa mācīšanai skolās 10.- 11. klašu skolēniem.

Dizains un tehnoloģijas II padziļinātajā kursā paredzēts iedziļināties produktu izstrādāšanā, skolēniem mācoties patstāvīgi vadīt savu darbu, iepazīstot uzņēmuma vadības un darbības aspektus, kas saistīti ar dizaina procesa vadību. Veidojot materiālus kursa apguvei vēlamies turpināt sadarbību ar Start Design. Piemēram, materiālos ir atrodamas daudzas gadījuma izpētes, ko var izmantot piemēru atlasē, izvērtējot dizaina risinājumus saskaņā ar ilgtspējības vai laba dizaina principiem. Izmantojot Start Design materiālus, skolotājiem ir iespēja veidot uzdevumus, kas atbilst vajadzīgajam aspektam – vai tas būtu kādas dizaina jomas (vides, produktu, sociālais) vai vērtības u.tml.

Start Design ietvaros ir nostiprinātas skolotāju sadarbības tradīcijas. 2021. gada profesionālās pilnveides kursu laikā skolotāji iesaistījās metodisko uzdevumu pieredzes apmaiņā, daloties savos veiksmīgākajos piemēros un radot uzdevumu vai stundu plānu "banku". Iedvesmas dienā - 2021.gada augustā (vairāk kā 3700 skatījumu kopš notikuma) skolotāji varēja uzzināt par dizaina nozares profesionāļu darbu. Tikpat nozīmīgs bijis fonda ieguldījums vidusskolas skolotāju programmēšanas prasmju nostiprināšanā, piedāvājot profesionālās pilnveides kursus pedagogiem. Mēs esam gandarīti par līdzšinējo sadarbību un atvērti ideju apmaiņai par nepieciešamajiem soļiem tehnoloģiju mācību jomas tālākai attīstībai.

Ar cieņu,

Zane Oliņa, PhD,

mācību satura ieviešanas vadītāja,

projekts “Kompetenču pieeja mācību saturā” (Skola2030)

Valsts izglītības satura centrs


Atpakaļ