Tehnoloģiju jomas skolotāju konference 2020

Lai palīdzētu pedagogiem sagatavoties jaunajam mācību gadam pēc Skola2030 izstrādātā kompetenču pieejas izglītības modeļa, kā arī informētu par aktualitātēm informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) nozarē, IT Izglītības fonds Start(IT) aicina tehnoloģiju un citu jomu skolotājus piedalīties Tehnoloģiju jomas skolotāju konferencē!

Konference notiks 20. augustā no plkst. 10:00 līdz 17:30, un tā norisināsies digitāli, sekot līdzi tās norisei varēs Start(IT) kontā sociālajā tīklā Facebook.

Lai saņemtu aktuālo informāciju par konferences norisi un aktivitātēm pēc tās, atvērta pieteikšanās līdz 6. augustam: ŠEIT

 

“Šajā gadā konferencē pulcināsim visu tehnoloģiju mācību priekšmetu skolotājus. Aicinām konferencei pieteikties arī citu jomu pedagogus, jo arvien vairāk izglītībā tiek uzsvērta sadarbība un satura integrācija mācību jomu starpā, kā arī efektīvs un jēgpilns tehnoloģiju lietojums. Šobrīd esam un arī nākotnē dzīvosim vidē, kur tehnoloģijas ir klātesošas jebkurā jomā – arī sociālajās zinātnēs, medicīnā, mākslā un citur. Ir ļoti svarīgi, ka skolotāji ir informēti un spēj to skaidrot un demonstrēt bērniem, jauniešiem – jau sākot no sākumskolas klasēm,” uzsvēra IT Izglītības fonda vadītāja Evija Celma.

Konferences laikā ikvienam interesentam būs iespēja uzzināt šī brīža aktualitātes IKT sektorā gan no uzņēmējdarbības, gan zinātnes skatu punkta, kas ir galvenie dzinējspēki darba tirgū. Tādējādi ikviens varēs paplašināt redzesloku, kā arī skolotājiem būs iespēja ieraudzīt nepieciešamos uzsvarus, lai skolā pasniegtu tehnoloģiju un citu saistīto jomu priekšmetus. Otra konferences programmas daļa tiks veltīta tematiem par efektīvu tehnoloģiju pielietojumu skolās, dizaina domāšanas procesu, kā arī vairāki pedagogi dalīsies savā pieredzē.


Tehnoloģiju jomas skolotāju konferencē piedalīsies un ar saviem stāstiem dalīsies:

Juris Binde, Latvijas Mobilais Telefons prezidents (Par izglītības paradigmas maiņu)

Kristaps Banga, Accenture Inovāciju vadītājs Latvijā (Piecas aktuālākās IT tendences)

Leo Seļāvo, Latvijas Universitātes profesors (Šī brīža IKT jomas aktualitātes un sasniegumi zinātnē)

Līga Stafecka, domnīcas Providus pētniece (Par pētījumu “Vai IKT ir nākotne visiem? Sieviešu pārstāvniecība IKT sektorā Latvijā: sabiedrības priekšstati un darba vides gatavība panākt dzimumu līdzsvaru”)

Elīna Krūze, Printful Jauno produktu izstrādes un tirdzniecības vadītāja (Produktivitāte un digitālās prasmes)

Zanda Rubene, Latvijas Universitātes profesore (Par digitālo paaudzi skolā)

Kristaps Auzāns, eTwinning koordinators Latvijā (Principi efektīvam tehnoloģiju pielietojumam un klupšanas akmeņi to apguvē)

Jeļena Solovjova, IT Izglītības fonda eksperte Dizaina un tehnoloģiju jomā (Par dizaina domāšanu kā palīgu noderīgu ideju radīšanā)

Aija Lūse, Rīgas Valsts 1.ģimnāzijas programmēšanas skolotāja (Programmēšanas projekti "IB Computer Science" kursā)

Sergejs Zembkovskis, Mārupes Valsts ģimnāzijas programmēšanas skolotājs (Par to, kā mācīties pašam, lai mācītu citus)

Māra Pudāne, Rīgas Tehniskās universitātes pētniece (Par mācīšanās pieredzi otrpus okeānam un par pieredzi darbā ar datorzinātņu studentiem)

Evija Celma, IT Izglītības fonda vadītāja (Mākslīgais intelekts arī skolās)


Atpakaļ