Start(IT) Izglītības fonds

 

Start(IT) ir sociāls izglītības projekts, kura mērķis ir attīstīt skolēnu digitālās prasmes un veicināt padziļinātu informātikas un digitālo prasmju apguvi skolās. Fonds Start(IT) ikvienam piedāvā bez maksas apgūt datoriku un programmēšanas pamatus portālā www.startit.lv, kuru šobrīd lieto vairāk nekā 24 000 skolotāju un skolēnu visā Latvijā. Šajā portālā gan skolēniem, gan studentiem, gan skolotājiem pieejamas pilnas mācību programmas un izsmeļoši mācību materiāli. 

Fondu Start(IT) atbalsta ir Accenture Latvia, Rīgas Tehniskā universitāte, Emergn, EazyBI, Latvijas Informātikas skolotāju asociācija, Rīgas Valsts 1. ģimnāzija, Valsts izglītības satura centrs, Rīgas 22. vidusskola, MAK IT, Exigen Services Latvia, Latvijas Universitāte, Transporta un sakaru institūts, Baltic3D.eu un portāls Skolēns.lv.

 

Kāpēc šāds projekts ir nepieciešams?

Pirmkārt, pieprasījums pēc IT speciālistiem pieaug ne tikai Latvijā, bet arī citviet Eiropā. Lai palielinātu IT speciālistu skaitu Latvijā, jau skolas laikā jāsniedz padziļinātas zināšanas informātikas priekšmetā, jāmaina priekšstati par programmēšanu un jāmudina skolēnus izvēlēties studēt un strādāt IT nozarē.

Otrkārt, lielākajai daļai skolēnu pašreiz nav iespējas skolā apgūt programmēšanas priekšmetu. Lai šo darba tirgū noderīgo prasmi padarītu pieejamāku, fonds Start(IT) atbalsa skolotājus, kuri skolēniem piedāvā apgūt programmēšanu fakultatīvi.

Visbeidzot, Start(IT) veicina skolēnu digitālo prasmju attīstību. Mūsdienās tehnoloģijas kļūst visur klātesošas, tādēļ ar katru dienu kļūst būtiskāk ar tām apieties kā darbā, tā ikdienā. 

 

Ietekme:

Fonds ir viens no veiksmīgākajiem sadarbības piemēriem starp privāto un valsts sektoru, kas liecina, ka uzņēmumi ir ieinteresēti atbalstīt fonda iniciatīvas, kā arī iesaistīties mūsdienīga mācību satura izstrādē.

Gan pedagogi, gan skolēni fonda Start(IT) izstrādātos materiālus izmanto vairāk nekā 300 Latvijas skolās, toties portālu izmanto aptuveni 37 000 lietotāju valstī.

Ar Start(IT) palīdzību darbinieki no Accenture Latvia, MAK IT, Exigen Services Latvia un citiem IT nozares uzņēmumiem kļūst par skolu mentoriem. Šie darbinieki vada vieslekcijas par tendencēm, izaicinājumiem un inovācijām IT nozarē, kā arī palīdz skolotājiem iekļaut tehnoloģijas mācību procesā. 

Projekts ir ieguvis vairākus apbalvojumus un atzīnības: 

  • 2016. gadā par izcilu ieguldījumu izglītībā Start(IT) saņēma AmCham Latvia balvu "Cilvēka izaugsmei";
  • 2017. gadā Start(IT) ieguva Accenture Global Awards balvu;
  • 2018. gadā UNESCO atzīst Start(IT) par vienu no 12 labākajiem IT izglītības projektiem.

 

Meklē mūs arī:

Youtube 

Instagram

Facebook